مرور برچسب

بسته بندی غذا

راهنمای کامل بسته بندی غذا برای رستوران و کترینگ

بخش مهمی از صنعت تهیه و تولید غذا مربوط به رستوران ها و کترینگ ها است. کترینگ ها باید با توجه به میزان مشتری‌ها در طی روز تعداد مشخصی غذا به نقاط مختلف شهر تحویل دهند. با توجه به فاصله بین کترینگ و محل تحویل، از مهم‌ترین نیازهای کترینگ ها…