مرور برچسب

بقایای اومو

آیا کهن‌ترین بقایای انسانی در جهان کشف شده‌اند؟

انسان خردمند (هومو ساپینس) چیزی حدود 315.000 سال قبل از اجداد کهن‌مان تکامل پیدا کردند. بقایای انسانی برای سال‌های زیاد از این دوره زمانی به این دوردستی کشف نشده بودند، اما پژوهشگران به تازگی روی چند یافته قدیمی تجزیه‌وتحلیل‌های مجددی