مرور برچسب

بلفاریت

بلفاریت یا گل مژه چیست؟ ( تشخیص ، عوارض و درمان )

اسامی مختلفی مثل : بلفاریت یا التهاب پلک برای گل مژه ذکر شده است. امکان بروز بلفاریت در لبه های پلک هر دو چشم وجود دارد. در اینجا با چگونگی ایجاد این مشکل چشمی ، علل بروز ، راه های تشخیص ، اهمیت درمان و درمان موثر آن آشنا می شوید.  بلفاریت