مرور برچسب

بلوار ساحلی و اسکله بندر انزلی

بلوار ساحلی و اسکله بندر انزلی

بلوار ساحلی و اسکله بندر انزلی انزلی یکی دیگر از زیباترین شهر های ایران به شمار می آید . این شهر با داشتن خانه هایی با بام های رنگارنگ، میدان هایی زیبا، سبک خاص معماری، آب و هوای مناسب و نسبتا شرجی یکی از زیباترین شهر های ایران به شمار…