مرور برچسب

بناهی تاریخی دزفول

آثار باستانی درفول

آثار باستانی درفول شهر دزفول جز باستانی‌ترین شهرهای جهان است که در استان خوزستان ایران واقع شده است. شهر دزفول از جاذبه‌های مختلفی برخوردار است که سلیقه تمام افراد را شامل می‍‌شود. در بین این جاذبه‌ها، جاذبه‌های تاریخی بسیاری به چشم…