مرور برچسب

بهترین جای شمال برای مسافرت

بهترین جای شمال برای مسافرت

جواهر دِه! همانطور که از نامش پیداست جواهری است در دل دامنه های البرزیه که به عروس شمال ایران معروف است و برای رسیدن به آن باید 27 کیلومتر جاده مارپیچ و مه آلود را گذراند و به ارتفاع 2000 متری از سطح دریا رسید تا این بهشت پنهان خودش را به…