مرور برچسب

بهترین نمک

فواید و مضرات نمک

نمک که به نام کلرید سدیم نیز شناخته می شود، حدود 40 درصد سدیم و 60 درصد کلرید است. به غذا طعم می دهد و به عنوان تثبیت کننده استفاده می شود. همچنین یک نگهدارنده مواد غذایی است، زیرا باکتری ها در حضور مقدار زیادی نمک نمی توانند رشد کنند.