نخستین هواپیمای جت بوئینگ ۷۳۷ هواپیمایی ملی ایران

۱۳ تیر ۱۳۵۰- نخستین هواپیمای جت بوئینگ ۷۳۷ هواپیمایی ملی ایران با نام « بیستون » طی مراسمی در فرودگاه مهرآباد تهران به زمین می نشیند.