مرور برچسب

بودانات استوپا

ده استوپا بزرگ از سراسر جهان

استوپا یک تکیه حاوی بقایای (آثار) فردی است که با قدرت معنوی و بینش فراوان، اغلب (از قرن سوم قبل از میلاد) با بودا (1. حدود 563 - حدود 483 ق.م) مرتبط است. شکل، نیمکره ای است که در بالای آن یک گلدسته قرار دارد و توسط یک دروازه و راهرو احاطه…