مرور برچسب

بوستان ستارخان کجاست

بوستان ستارخان کجاست

بوستان ستارخان کجاست بوستان ستارخان کجاست ؟ بوستان ستارخان واقع در غرب تهران است که مساحت این پارک، 7000 مترمربع از خیابان ستارخان پایتخت را با قدمتی بیش از 50 سال به خود گرفته است. از آنجا که تهران بسیار بزرگ است و رفت و آمد را برای مردم…