مرور برچسب

بونگ جون

جون بونگ جون

ژنرال جون بونگ جون ، رهبر جنبش دهقانی دونگ هاک: در قرن نوزدهم در زمان پادشاهی چوسون فساد شایع شده بود. با شروع جنبش کشاورزان و دهقانان عادی علیه مقامات دولتی فاسد و محاصره نیروهای ژاپنی در سال 1894 ، مردم دیگر حاضر به پذیرفتن فساد نبودند .…