مرور برچسب

بویی معمولی

تاریخ در هوا؛ محققان می‌کوشند بوی مصر باستان را کشف کنند

از دانشگاه فرای برلین (Freie Universitat Berlin) یک تیم تحقیقاتی به سرپرستی دورا گلداسمیت ، می‌کوشند تا با تجزیه و تحلیل آثار باستانی مصر مانند اقلام تزئینی، ابزار‌ها و لوازم آشپزی‌، دریابند که مردم این تمدن قدیمی چگونه از طریق بوییدن،