مرور برچسب

بیستمین سلطان امپراتوری عثمانی

سلیمان دوم عثمانی

سلیمان دوم (به زبان ترکی عثمانی: سلطان سلیمان ثانی) در ۱۵ آوریل سال ۱۶۴۲ در کاخ توپ‌قاپی در شهر استانبول زاده شد و در ۸ نوامبر ۱۶۸۷ به جای محمد چهارم بر تخت نشست.