مرور برچسب

بیمارستان سلطنتی چلسی

تالار نقاشی شده در گرینویچ: نحوه ساخت، روایت و معنای آن

نبرد دریایی لا هوگ در حال حاضر زیاد به یاد نمی‌آید، اما وینستون چرچیل آن را به عنوان «ترافالگار قرن هفدهم» توصیف کرد. اگر فرانسوی‌ها نیروی دریایی سلطنتی را شکست می‌دادند، جیمز دوم تبعیدی - که در سواحل فرانسه در حال تماشا کردن بود احتمالاً