مرور برچسب

بیمارستان

همراه بیمار در بیمارستان یا خانه چه وظایفی دارد؟

وضعیت برخی بیماران به گونه ای است که می توانند هم در بیمارستان بمانند و روند درمان را در آن جا طی کنند و یا از آن ها در منزل نگهداری کنند، اما در هر صورت نیاز به شخصی دارند که به عنوان مراقب و یا همراه به طور کاملا اصولی و تخصصی از آن ها…

ماجرای اولین بیمارستان زنان تهران

کشور تا زمان پایان قاجار از یک بیمارستان زنان محروم بود و هر روز بدلیل گسترش بیماری زنان و کودکان و بارداری خطرناک تعداد فوتی زیاد بود. دکتر امیراعلم وزیر معارف وقت، این موضوع را در وزارت معارف طرح و هیات دولت را مجاب کرد تا عمارتی

طب و پزشکی در اسلام

از سه قرن نخست اسلام بیش از سی بیمارستان مشهور ذکر شده که در واقع مراکز علمی و بهداشتی نیز بوده اند . در این سالها بیمارستانی سیار هم تأسیس شد که شامل ادویه و اشربه جهت بیماران دور افتاده بود ، و در این مورد نیز به غیر مسلمین، هم مثل…