مرور برچسب

تابلوی نقاشی

نقاشی که پیساکو گفت((پدرهمه ماست))

ایسنا نوشت: پل سزان یکی از شناخته‌شده‌ترین نقاشان فرانسوی است که آثارش دنیای کاملا جدید و متفاوتی را به روی هنر قرن بیستم باز کرد. نفوذ این هنرمند به واسطه تابلوهایش و به چالش کشیدن ارزش‌های هنری در قرن بیستم به قدری قابل توجه است که