مرور برچسب

تابلو فرش

شیوخ عرب آثار تاریخی ایران را می‌خرند ما تابلو فرش!

تاریخ ما: از سال 1310 که براي اولين‌بار قانون حفاظت آثار تاريخي در ايران مصوب شد تا به امروز، همواره موضوع ميراث فرهنگي به حفظ و نگهداري از اشياء، متون و نسخ خطي، بناها و محوطه‌ها و در يک کلام به کالبد خلاصه مي‌شود؛ درحالي که کالبد و ظاهر…