مرور برچسب

تابوت عهد

تابوت عهد چیست؟

صندوقچه عهد در باور همگان، جعبه ای است چوبی با روکشی از طلا که در آن دو لوح قانون که توسط خداوند به موسی داده شد نگه داری می شد. به عقیده همگان، خداوند از طریق این صندوق با بنی اسرائیل سخن می گفت.این جعبه یکی از مقدس ترین اشیاء برای…