مرور برچسب

تابوت مومیایی

کشف بزرگ ۲۵۰ تابوت مومیایی در مصر همه را شوکه کرد !!

  مصر در سقاره از کشف بزرگ 250 تابوت و 150 مجسمه رونمایی کرد.مصر یک کشف جدید باستان شناسی را که شامل 250 تابوت، 150 مجسمه کوچک برنزی از خدایان و الهه ها و سایر آثار باستانی را در گورستان ساقارا بود رونمایی کرد.      دبیرکل شورای عالی