مرور برچسب

تاثیرگذارترین نابینایان جهان

۱۰ تا از تاثیرگذارترین نابینایان جهان در طول تاریخ

هریت تابمن (۱۸۲۰- ۲۱ مارس ۱۹۱۳) مبارز علیه برده‌داری و یکی از موفقترین رهبران سازمان راه‌آهن سری بود. او در جوانی یک برده بود و به کانادا گریخته بود ولی به آمریکا بازگشت و به کمک صد‌ها برده سیاه‌پوست شتافت.هلن کلر (۲۷ ژوئن ۱۸۸۰- یکم…