مرور برچسب

تاج السلطنه دختر نازپرودۀ ناصرالدین شاه

اسباب بازی‌های شاهدخت‌های قاجار در اندرونی به روایت تاج السلطنه دختر نازپرودۀ ناصرالدین شاه

عروسک‌های فرنگی ناصری مونس دختران اندرونی «از دختران معقول و نجیب، لیکن از اواسط الناس(طبقه متوسط) پنج – شش نفر همبازی داشتم. تمام این دختران سالاً (به سن) از من بزرگتر بودند. ولی عقلا خیلی از من کوچکتر. زیرا که، اغلب در…