مرور برچسب

تاریخنگاری

علم تاریخ شیرین است

بسیاری از مردم فکرمی کنند که تاریخ خوانی خسته کننده و بی مزه است و به هیچ دردی نمی خورد.باید گفت که بله درست است چرا؟ اینجور که به خوردِ ما داده اند بله .با این شیوه درسی تاریخ در مدارس و آموزش و پرورش و دانشگاه حق هم دارید که تاریخ را خسته…

اسناد و مدارک تاریخی(۲)

در این نوشته به بخش دوم موضوع اسناد و مدارک تاریخی میپردازیم.با ما همراه باشید قائم مقامی میگوید: شاید بی مناسبت نباشد بدانیم چرا یک محقق به منابع و مدارکی که برای کار خود به آنها مراجعه می کند باید با دیده تردید و شک نگاه کند؟دلیل آن چنین…

اسناد و مدارک تاریخی

در تاریخ نویسی پژوهشگر باید مراحل و قوانینی را رعایت کند.پیش از اینکه او به نوشتن و تحقیق پردازد بایستی سندیت و درستی منابع تحقیق خود را جویا شود و اطمینان پیدا کند که آن منابعی که از روی آنها دارد اظهارنظر و داوری میکند تا چه اندازه معتبر…

مراحل پژوهش در تاریخنگاری

به طور خلاصه میخواهم مراحل پژوهش در تاریخنگاری را فهرست وار بنویسم.در هر نوع پژوهش و از جمله در پژوهش های تاریخنگاری نظم و مراحلی هست که بکاربردن و رعایت آن مراحل الزامیست.دربارۀ تعداد مراحل پژوهش و نیز اینکه در ترتیب تقدم و تأخر آنها…

مفهوم امروزی و گذشته از تاریخ

تصوری که در گذشته از جریان تاریخ در اذهان بود،آن را بمنزلۀ رودی عظیم و خروشان قلمداد می کردکه از بستری به بستر دیگر می غلطد و مورخ از اینکه به سرچشمه اش راه پیدا کند یا از کرانۀ آسوده یی به جریان آن بنگرد لذت می برد،اکنون جای خود را به تصور…