مرور برچسب

تاریخچه لوازم آرایش

تاریخچه لوازم آرایش

تاریخچه استفاده از لوازم آرایشی در ایران همواره مورد غفلت واقع شده است. شاید علت این امر بی اهمیت تلقی شدن موضوع لوازم آرایشی برای انجام تحقیقات بوده باشد. با این وجود مطالعه درباره لوازم آرایشی بر روند تحول و تکامل مد و مراکز…