مرور برچسب

تاریخچه موزه حسینیه امینی ها

موزه حسینیه امینی ها

موزه حسینیه امینی ها قزوین هم مانند دیگر شهر های ایران، از تاریخ پر باری برخوردار است. شهر قزوین موزه های زیادی ندارد اما همین تعداد موزه ها هم بسیار پر بار هستند. یکی از زیبا ترین موزه های شهر قزوین موزه حسینیه امینی های این شهر میباشد.…