مرور برچسب

تاریخچه موزه پارس شیراز

موزه پارس شیراز

موزه پارس شیراز شهر تاریخی شیراز به دلیل نقش پر رنگش در تاریخ ایران همواره بستر جاذبه‌های تاریخی برای گردشگران بوده است. موزه‌های مهمی برای به نمایش گذاشتن فرهنگ غنی، پیشینه قوی و عناصر تاریخ این مرز و بوم بویژه شهر شیراز در این شهر بنا…