مرور برچسب

تانک

عکس تانکی که تاریخ جهان را تغییر داد!

تانکی در ادامه میخواهیم درباره آن صحبت کنیم در واقع طراحی آن الهام بخش طراحی همه تانک های تولید شده تا امروز شد و در اواخر 1918 جنگ را به سمت و سوی دیگری کشاند.

سلاح های عجیب و غریب جنگ جهانی دوم

سلاح های عجیب و غریب بسیار زیادی در دوران جنگ جهانی دوم توسط کشورهای درگیر جنگ ساخته شد که باعث کشته شدن انسان های بی گناه زیادی شد. متفقین و متحدین به منظور برتری نسبت به دشمن، دست به هرکاری می زدند و با سرمایه گذاری عظیمی که بر روی…