مرور برچسب

تجدد

مروری بر سفر رضاخان به ترکیه بر اساس خاطرات

در مقاله ای  که پیش رو دارید، زمینه‌ها و پیامد‌های این مسافرت، مورد بازخوانی قرار گرفته است. پیشینه تجددخواهی در کشورهای اسلامی  با توجه به اینکه بعد از رنسانس، اندیشه‌ای ضددینی بر غرب حاکم شد که در تعارض با اسلام بود، غرب تلاش کرد برای