مرور برچسب

تحلیل و بررسی لیست ده شهر برتر دنیا برای زندگی

۱۰ شهر برتر دنیا برای زندگی

۱۰ شهر برتر دنیا برای زندگی مطابق با تازه ترین گزارش ارائه شده توسط واحد اطلاعات اکونومیست ۲۰۱۸ لیست  ۱۰ شهر برتر دنیا برای زندگی مشخص شد. رتبه بندی های اعلام شده با در نظر گرفتن پنج گروه فرهنگی، زیرساختی، آموزشی، محیط زیست، بهداشت و ثبات…