مرور برچسب

تخته نرد

آیا می دانید تخته نرد توسط چه کسی اختراع شد و فلسفه آن چیست؟

هیچ میدانید تخته نرد چگونه و توسط چه کسی ابداع شد و چه فلسفه زیبا و عبرت آموزی در پس آن نهان است؟ تخته نرد توسط بزرگمهر بُختگان، وزیر دانشمند خسرو انوشه روان دادگر ابداع شد و اما داستان پیدایش آن:در زمان پادشاهی انوشه روان خسرو پسر…