مرور برچسب

تراجنسی

کشف « به رسمیت شناختن تراجنسیتی» در ایران باستان

بر اساس تحقیقات یک باستان شناس هنری اهل آمریکا در تپه باستانی حسنلو واقع در آذربایجان غربی، مشخص شده است که در این منطقه و در زمان باستان جامعه تراجنسیتی‌ها را به رسمیت شناخته بودند. خانم مگان سیفارلی که یک باستان شناس هنری از دانشگاه منهتن…