مرور برچسب

ترافیک تهران

اعتراض به «آلودگی هوا» در سال ۱۳۵۶ شمسی

تهرانی‌ها از دهه ۸۰ با پدیده آلودگی هوا مواجه شدند و دانستند که مونو‌کسید ‌کربن چیست و گوگرد و ذرات معلق با سلامت انسان چه می‌کند؛ ولی سابقه آلودگی هوای پایتخت به دهه ۵۰ باز می‌گردد و حتی پیش از آن! طرح حرکت یک روز در میان اتومبیل‌ها!