مرور برچسب

ترسناک ترین منطقه در ایران

ترسناک ترین منطقه در ایران که محل قتل و دفن موجودات زنده است! + عکس

ریگ جن منطقه‌ای کویری و دارای تپه‌های ماسه‌ای (تلماسه) در کویر مرکزی ایران است. این منطقه در جنوب سمنان، شرق دریاچه نمک، شمال انارک و غرب جندق قرار داردریگ جن ؛ مثلث برمودایی در قلب ایران که محل قتل و دفن موجودات زنده است ریگ…