مرور برچسب

ترن هوایی تاکابیشا

مهیج ترین شهربازی های دنیا

مهیج ترین شهربازی های دنیا لزوم لذت بردن در کنار خانواده و دوستان، همچنین تجربه هیجانات خطرناک با امنیت جانی کامل، باعث ساخته شدن مهیج ترین شهربازی های دنیا شده است. شهربازی‌ها قدمت نسبتا طولانی  دارند. اولین شهربازی در کشور آمریکا،…