مرور برچسب

تروتز

زنانی که برای هیتلر، حامله می‌شدند

در طی ۱۲ سال حکومت رایش سوم، در آلمان و نروژ برنامه عجیبی اجرایی شد، این برنامه به تازگی در کتاب جالبی که ۱۰۰ رخداد جالب تاریخی ۲۰ قرن را در ۶ قاره دنیا نقل کرده، فهرست شده است.یکی از چیزهایی جالبی که در این کتاب به آن اشاره شده است،…