مرور برچسب

ترور

نیم نگاهی بر زندگی سیاسی شاپور بختیار

روز‌های فعلی مصادف است با سالمرگ شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر محمدرضا پهلوی و نیز رهبر نهضت موسوم به مقاومت ملی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در خارج از کشور. هم از این روی در نوشتار پی‌آمده، دو فراز از زندگی بختیار یعنی حال و احوال

Best replica watches at watchesmall.is, sale swiss rolex replicas, tag heuer, hublot and more.