مرور برچسب

ترور

نقطه شروع ترور در ایران

بعد از رای مجلس به عدم کفایت سیاسی بنی صدر در سی خرداد ۱۳۶۰ ماجرایی تلخ از روزهای بعد برای کشور رخ داد.ترور مقامات و افراد با ریش و زنان چادری وضعیت ترورها چطوری بود؟ مقامات و پاسداران و مردم را و همه را شامل می‌شد و ترور کور بود و

نیم نگاهی بر زندگی سیاسی شاپور بختیار

روز‌های فعلی مصادف است با سالمرگ شاپور بختیار آخرین نخست‌وزیر محمدرضا پهلوی و نیز رهبر نهضت موسوم به مقاومت ملی در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی در خارج از کشور. هم از این روی در نوشتار پی‌آمده، دو فراز از زندگی بختیار یعنی حال و احوال