مرور برچسب

تسموفوروس

جشنواره یونانی تسموفوریا

در یونان باستان، جشنی در حدود 50 شهر یا روستا برگزار می‌شد تا از الهه‌ای که به انسان‌ها مراقبت از خاک را یاد می‌داد، احترام بگذارند. شکی نبود جز اینکه این جشنواره بخشی از پرستش الهه بود. یعنی، این فقط یک رویداد غیر مذهبی و بخشش اصراف ها  …