مرور برچسب

تصرف قسطنطنیه

قسطنطنیه کجاست؟

منشا نام قسطنطنیه قسطنطنیه درواقع یک کلمه عربی است که از اسم کنستانتین بزرگ یا کنستانتین یکم، امپراطور مسیحی روم شرقی گرفته شده است. ما امروزه قسطنطنیه را با نام استانبول که پایتخت کنونی کشور ترکیه است، می شناسیم. این شهر قبل از روی کار…