مرور برچسب

تعداد زوار اربعین

راهنمای سفر اربعین

راهنمای سفر اربعین کربلا یک شهر مذهبی با جمعیتی نزدیک به 700 هزار نفر است. کربلا شرایط جوی گرم و خشک دارد،. در  فصل تابستان دارای آب و هوایی گرم است. سفر اربعین با رعایت نکات ایمنی سفر، همراه داشتن راهنما، آگاهی از شرایط اقامتگاه ها و…