مرور برچسب

تـب

هیکسوس ها

هیکسوس ها 1567 - 1674 ق.م واژۀ هیکسوس ها از سوی مانتون مورخ مصری به بیگانگانی که در این تاریخ (1567 - 1674 ق.م) بر سرزمین مصر دست یافته اند اطلاق شده است. مانتون در این خصوص نوشته است: « قهر خداوند دامنگیر ما شد. نمی دانم به چه علت و…