مرور برچسب

تمدن نوسنگی

چتل هویوک شهر دوره نو سنگی

چتل هویوک /çatal Huyuk/ محل یک شهر از دورۀ نو –سنگی در آناتولی (جنوب قونیه). مؤسسات شهری، خانه ها، انبارها و معابد بسیاری و همچنین طبقات متوالی نقاشی های دیواری و پیکره های کوچک در آنجا یافت شده است (حدود6500ـ5650 پیش از میلاد).…