مرور برچسب

ته دیگ

تاریخچه ( ته دیگ ) در کشور

از دل تاریخ و از دل آشپزی ایرانی آمده اما در دوران معاصر، کار، کار خانم‌هاست و «نادر میرزا» هم در کتاب آشپزی‌اش در دوره قاجار درباره ته‌دیگ نوشته است: «همه زنان دوست دارند و بس بامزه است»! علاقه ایرانی‌ها به ته‌دیگ بی‌دلیل نیست که