مرور برچسب

توپکاکی

توپکاپی ، کاخ آرزوها و اشک های امپراطوری عثمانی

توپکاپی قصر توپکاپی یکی از بی‌نظیرترین و بزرگترین بناهای تاریخی است که در استانبول ترکیه قرار دارد. این قصر بزرگ به ثبت جهانی یونسکو رسیده است. توپکاپی در واقع روی یک شبه جزیره ساخته شده و روی تنگه بسفر قرار گرفته است، این قصر بزرگ به…