مرور برچسب

تپه های مریخی

تپه های مریخی شهر دامغان

آیا تپه هایی که آنقدر به سطح سیاره ی مریخ شبیه اند که تحت عنوان تپه های مریخی از آنها یاد می شود واقعا وجود دارند یا این گفته اغراقی بیش نیست؟! در کمال تعجب باید عرض کنیم که این عنوان کاملا برازنده ی تپه های مریخی جنوب دامغان است.…