مرور برچسب

جاذبه های شهر بصره

جاذبه های شهر بصره

جاذبه های شهر بصره بعد از بغداد، بزرگترین شهر عراق بصره است که در جنوب این کشور واقع شده است. بصره یک شهر مهم بندری برای عراق بشمار می آید. عظیم ترین حوزه های نفتی عراق در بصره قرار دارند، این شهر تجاری  از لحاظ نفتی بسیار حائز اهمیت است.…