مرور برچسب

جاذبه های طبیعی مشهد

جاذبه های گردشگری مشهد

جاذبه های گردشگری مشهد شهر مشهد، واقع در خراسان رضوی است. این شهر لقب پایتخت مذهبی ایران را به خود اختصاص داده است. جاذبه‌های گردشگری مشهد دارای چنان تنوعی است که همه جور گردشگری را به خود جذب می‌کند.این شهر دارای تاریخ غنی بوده و در…