مرور برچسب

جاذبه های مسکو

مشهور ترین موزه های تاریخی مسکو

مشهور ترین موزه های تاریخی مسکو اگر به دنبال افق های فکری جدید برای آشنایی با هنرمندان بزرگ و برجسته اروپایی هستید،با بازدید چند موزه از مشهورترین موزه های تاریخی مسکو، می توانید به کل تاریخ روسیه سفر کنید. در مسکو پایتخت روسیه، بالغ بر…

معرفی شهر مسکو

معرفی شهر مسکو (Moscow) این شهر پایتخت علمی فرهنگی کشور روسیه است. این شهر در دو تعریف بیان می‌شود. برخی از مردم آن معتقدند چون مسکو مساجد بسیاری دارد که توسط مسلمانان در این شهر ساخته شده است؛ باید به آن شهر مساجد گویند. در دیگر توصیف این…