مرور برچسب

جاذبه های گردشگری اهواز

آثار تاریخی اهواز

آثار تاریخی اهواز اهواز، شهری در جنوب ایران، تحت عنوان مرکز خوزستان می‌باشد، این شهر در زمان پادشاهان عیلامی، مکانی آباد و پر جمعیت بوده است که موجب ایجاد آثار تاریخی اهواز شده اند. بعد از حمله آشوریان یا اسکندر به ویرانی کشیده شده است.…