مرور برچسب

جاذبه های گردشگری شهر بغداد

جاذبه های گردشگری شهر بغداد

جاذبه های گردشگری شهر بغداد شهر بغداد این شهر با مساحت 204/2 بزرگترین شهر عراق است، بغداد پایتخت کشور عراق محسوب می شود. قدمت این شهر تاریخی به دوره ی عباسیان باز می گردد. بغداد یک شهر تاریخی،مذهبی، و فرهنگی در جهان عرب است. این شهر جاذبه…