مرور برچسب

جاذبه های گردشگری فیصل آباد

معرفی شهر فیصل آباد

شهر فیصل آباد تعدادی از جاذبه های تاریخی تفریحی شهرهای پاکستان در فیصل آبادی است که امروز آن را معرفی می کنیم. این شهر در استان پنجاب که یکی از مهم ترین استان های پاکستان است قرار دارد. فیصل آباد سومین شهر بزرگ پاکستان است. البته ناگفته…