مرور برچسب

جالب ترین مراسم زنان قاجاری

میهمانی چای جالب ترین مراسم زنان قاجاری

تی پارتی یا میهمانی چای عنوان مراسم و مهمانی است که در زمان قاجار یکی از سنت های مهم قاجاریان تلقی می شد در ادامه توضیحات بیشتری در این باره بخوانید.تی پارتی (میهمانی چای)زنان در عصر قاجار برپایی برخی مراسم ها در دوره ی…